۲

نهضت های ملی ایرانیان؛قیام استاذسیس و اسحاق ترک

javidiran.wordpress.com – قیام استاذسیس تقریباً بلافاصله پس از مرگ سنباد،قیام تازه ای در خراسان در سال 150 هجری به رهبری فردی به نام استاذسیس شد.بعضی از تاریخ نگاران او را پدر مراجل،همسر هارون الرشید و مادر خلیفه مامون می دانند(تاریخ کامل ج 15،ص 238).به عقیده برخی محققین این نسب بعد ها ساخته شد تا نسب مامون به بزرگان ایرانی پیوند بخورد.قیام او گویا برای تجدید و اصلاح آیین زرتشت بود. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۷ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : iran00 porandokht

دیدگاه ها