۲

به‌ من‌ چه؟ | آگهی بنیاد کودک | نوبتِ دوّم

youtube.com – اغلبِ ما...| دلایلِ خوب و‌گاه بسیار خوبی برایِ «انجامـ ندادن»‌هایمان داریمـ | برایِ «دستِ همدیگر را به گرمی نگرفتن»... برایِ «عشق نورزیدن»... برایِ «همینی که هست» را گردن نهادن...| خاصّه آنکه «عقلِ معمولیِ ما» معمولا «تنبلی» را توجیه می‌کُند | و دلِ نازک‌نارنجی ما «به اندک نامُلایمتی» جا می‌زند! این قطعه امّا...| حرف و حدیثِ بعضی از ما است | که علی‌رغمـِ «ظاهرِ نق‌نقو»یمان | بهانه‌هایِ خوب و‌گاه بسیار خوبی داریمـ | برایِ «وُجدان داشتن»... و برایِ «آدمـ شُدن»... و برایِ «به ایرانی بودنِ خود نازیدن»!! ادامه...
تصویری از porandokht
ارسال شده توسط porandokht حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : porandokht irane_d

دیدگاه ها

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

این قطعه امّا...| حرف و حدیثِ بعضی از ما است | که علی‌رغمـِ «ظاهرِ نق‌نقو»یمان | بهانه‌هایِ خوب و‌گاه بسیار خوبی داریمـ | برایِ «وُجدان داشتن»... و برایِ «آدمـ شُدن»... و برایِ «به ایرانی بودنِ خود نازیدن»

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

پنج مورد هم دیسلایک ثبت شده برای این ویدئو ،این یعنی حداقل پنج نفر از مسئولین دیدنش

بازم جای شکرش باقیه که صدای شما به گوش اون پنج نفر رسیده

خوب معلومه تمام این حقیقت چرا برای اون پنج نفر تلخه!!!راستی اصلن چرا ممکنه پنج نفر این حقیقت رو درک نکنن؟؟

فقط چون حقیقت تلخه باید اونو دوست نداشت؟

برای این بنیاد آرزوی موفقیت میکنم و بی اندازه برای تمام تلاشی که میکنند احترام قائل هستم

به امید دیسلایک بیشتر

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

هره از کودکی آن طفل چه دید

که نه خندید و نه جَست و نه دوید