۲

افغان ستیزی و ظهور نازیسم شیعی

ahmadbatebi.net – افغان ستیزی سالهای اخیردنباله فرایندی است که جمهوری اسلامی برای تعریف هویت " ایران اسلامی " به آن نیاز دارد .افغانها همانقدرقربانی هستند که کردها،عرب ها،ترک ها،بلوچ ها،ترکمن هاو ... و حتی بهائیان ، دراویش گنابادی و نو کیشان ... نحوه برخورد سالهای اخیر نهاد قدرت در ایران ، با مهاجرین افغان نیز در این قاعده مستثنی نیست . آنها دو مشکل بزرگ دارند . ابتدا اینکه عموم آنها اهل تسنن هستند . و دوم اینکه هویت ملی مبتنی بر نژاد آریایی که دو رژیم پهلوی و اسلامی براساس آن هویت ایرانی را تبلیغ کرده اند ، برآنها منطبق نیست . بنا بر این هم از نظر هضم این جماعت در جامعه ، و هم از نظر میزان تعهد آنها به معیار های فرقه شیعه امری مشکل است . واین مشکل در کنار مقاومت های هویت خواهانه اقوام ایرانی که سالها است توسط دو رژیم تحت عنوان تجزیه طلبی سرکوب میشود ، در بلند مدت درد سر ساز خواهد شد . ادامه...
تصویری از ahmadbatebi
ارسال شده توسط ahmadbatebi حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ahmadbatebi porandokht

دیدگاه ها