۱

بیرق اصلاح‌طلبی اصیل: مرگ بر اصل ولایت فقیه

khodnevis.org – زمانی در «سلسله آخوندیان» تصویر بنیان‌گذار این نظام شیطانی را بر ماه می‌دیدند و امروز ناسزا گویی بر بانیان و متولیان این دستگاه ارتجاعی در بین مردم کوچه و بازار جزو مستحبات روزانه است. آیا گمان می‌کنید اگر فداکاری و از خود گذشتکی شیر زنان و کوه‌مردان جنبش آزادی‌خواهی نبود، در هم شکسته شدن هیمنه و اقتدار این نیروی مهیب شیطانی در سی و چند سال ممکن بود؟ رژیم منحوس ولایت فقیه را در حالی که به خفت و خواری افتاده است نگاه مکنید! برای رسیدن به چنین روزهایی، چه گل‌ها که پر پر شدند و چه بزرگ مردان و زنان که بر چوبه های دار بوسه زدند. چه جوانان رشیدی که آگاهانه ایستاده مردن را برگزیدند و چه بزرگ انسان‌هایی که در شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چالهای مخوف استبداد سکنی گزیدند. زمانی در این سرزمین، ارتجاع سوار بر جهل مردم چهار نعل می‌تاخت و جنایت می‌کرد. خلع سلاح ارتجاع از دروغ و مشاطه‌گری و نشان دادن چهره‌ی کریه آن به قیمت بسیار بسیار سنگینی حاصل شده است. از رفراندوم یک گزینه‌ای «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» که یک «آری ندانسته» به اهریمن بود تا تحریم یکپارچه انتصابات که یک «نهَ دانسته» به تمامیت دستگاه ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه بود راهی بسیار بسیار سخت طی شده است. راهی که جز با تکیه بر ایثار و خود شکستن و از خود گذشتن پیمودن آن ممکن نبود! آنگاه که آفتاب اقبال رژیم ولایت فقیه به مدد مشاطه‌گری و دروغ درخششی داشت، این دستگاه شیطانی برای مخالفان و منتقدان خود حتی حق حیات نیز قائل نبود. با چنین اهریمنی به جز با تکیه بر ایثار مطلق چگونه ممکن بود، پنجه در پنجه شد؟ بیرق اصلاح‌طلبی اصیل که همانا شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» است از فردای آشکار شدن دروغ‌گویی آن دروغ گوی بزرگ تاریخ برافراشته شد و با نثار جان‌ها و خون‌ها در سی و سه سال گذشته برافراشته باقی ماند تا در پناه آن سرانجام خورشید حقیقت در سرزمین تاریک جهل طلوع کند و بر چهره کریه اهریمن بتابد و زشتی و کراهت آن را به تمام آشکار نماید. ادامه...
تصویری از هدیه
ارسال شده توسط هدیه حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : هدیه

دیدگاه ها