۱

اعلام عزای عمومی از طرف جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران

jmj-sabz.com – ما زنده برآنیم که آرام نگیریم ................. موجیم که آسودگی ما عدم ماست ادامه...
تصویری از jamshid.babaei
ارسال شده توسط jamshid.babaei حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
برچسبها :
راي هاي داد شده : jamshid.babaei

دیدگاه ها