۷

جملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱

neshador.wordpress.com – پراكندگي براي يك توده مرگست . (پيمان سال ششم شماره‌ی هشتم.. گفتار در پاسخ به بهانه جويان) ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : tifusi Dahri 13 ariya7 iran00 Saman 7 ستاره

دیدگاه ها