۷

استوره‌شناسی ایرانیان: جمشید پیش‌دادی

ariapars.persianblog.ir – مشید در شاهنامه فردوسی، فرزند تهمورث دیوبَند و شاهی فرهمند است که در پایان به دلیل خودبینی و غرور بی‌اندازه، فره‌ی ایزدی از وی گرفته و به دست ضحاک تازی کشته می‌شود. درازای فرمان‌روایی جمشید 700 سال است که 300 سال از آن بهترین روزگاران ایرانیان (از دید استوره‌ای) به شمار می‌آید که در آن هیچ مرگ، بیماری و سختی وجود نداشت. پیدایش نوروز و شماری از ابزارهای زندگی در زمان جمشید رخ می‌دهد. در زمان جمشید جنگ افزارها ساخته می‌شود و رشتن و بافتن جامه از کتان، ابریشم و پشم و دوختن و شستن به مردم آموزش داده می‌شود:نخست آلت جنگ را دست بُرد*دَرِ نام جُستن، به گُردان سپرد بیاموخت‌شان رشتن و تافتن*به تار اندرون، پود را بافتن مردمان را به چهار گروه (نخست دین‌داران که کارشان پرستش و نیایش خدا بود و ایشان را در کوه جای داد . دودیگر جنگ‌آوران و سرانجام برزیگران، کشاورزان، کارگران و دست‌ورزان) بخش‌بندی کرد: جدا کردشان از میان گروه*پرستنده را جایگه کرد کوه به دیوان که در فرمان او بودند دستور داد تا با ... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 13 tifusi Android sunrise ستاره

دیدگاه ها