۷

پروژه وزارت اطلاعات ایران برای کنترل جریان های اپوزیسیون

dialogt.net – سیاست نفوذ و انهدام اگرچه یک تراژدی قدیمی ست ولی هر روز با چهره ای جدید خود را به روز میکند. جریانی که اخیرا وزارت اطلاعات با سبک و سیاق جدید آن را پیگیری میکند و هر روز ماری خوش خط و خال از آستین خود بیرون می آورد. یکی از نفوذی های جدید وزارت اطلاعات فردی ست با نام "افشین توکلی" که با نام مستعار علی توسلی به مالزی سفر کرده است و در صدد است در قالب یک فرد بریده از نظام در جریانهای اپوزسیون نفوذ کند. مالزی هم اکنون تبدیل به حیات خلوت جمهوری اسلامی برای ساختن اپوزیسیون های تقلبی برای بقای نظام حاکم شده است. ادامه...
تصویری از Hasht
ارسال شده توسط Hasht ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 Android 13 Dahri Saman 7 arman2000 Hasht

دیدگاه ها