۷

شعر طنز تورم

otuban.com – این روزا ، بازار اشعار اقتصادی حسابی داغه ، اشعار تورم و گرانی در صدر جدول شعرا قرار گرفته ... تورم بحربی پایان دنیا تورم زشت دارد هر چه زیبا تورم را مهاری نیست گویا که جولان می دهد اینجا وآنجا ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : Otuban sunrise Dahri arman2000 ariya7 Saman 7 13

دیدگاه ها