۸

لالایی ِ ویگن | برای دختران معصوم ِ ایرانم که معصومانه قربانی نالایقی ِ مسئولین رده بالای این سرزمین شدند!

ببار ای نم نم باران ببار ای نم نم باران زمین خشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه بخواب بخواب ای دختر نازم به روی سینه نازم که همچون سینه سازم همش تنگه همش تنگه که همچون سینه سازم همش تنگه همش تنگه لالایی کن مرغک من دنیا فسانه است لالایی کن مرغک من دنیا فسان است هر لاله شب گیر این گیتار محزون اشک هزاران مرغک بی آشیانست هر لاله شب گیر این گیتار محزون اشک هزاران مرغک بی آشیانست ببار ای نم نم باران ببار ای نم نم باران زمین خشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise Mahshid Hasht arman2000

دیدگاه ها