۹

همکاری چابی و راموس با کمپین اینترنتی ایمن

goal.com – پلیس ملی اسپانیا، در شبکه های اجتماعی کمپینی را به راه انداخته که از استفاده ایمن از اینترنت حمایت می کند. این بار برای تبلیغ بیشتر این کمپین از بازیکنان تیم ملی اسپانیا که قهرمانی اروپا ودنیا را یدک می کشند، استفاده کرده اند.اولین پیغام این کمپین توسط چابی ارناندس ارائه شد. ادامه...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ورزش
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 arman2000 13 Mahshid sunrise Nedas Idalo Palermo

دیدگاه ها