۹

26 دختر نوجوان قربانی شو تبلیغی مذهبی آموزش و پرورش

5char.blogspot.com – از زمانی که اسلام رحمانی! با زور شمشیر وارد میهن شد فرهنگ متحجرش را 1400 ساله برای ما به یادگار گذاشته یکی از یادگارهای اسلام مرده پرسی استخوان پرستی قبر پرستی ما ایرانی هاست بجای اموختن اندیشه افراد بزرگ(منظور نوابغ اساتید هنرمندان میهن دوستان و.. هستند و کلمه فرد بزرگ هیچ ربطی به دین فروشان و شعب وابسته ندارد) به مرد پرستی رو می اوریم در جنگ هشت ساله از مسلمان مسیحی ویهودی زرتشتی گرفته تا بلوچ و آذری جان خود را برای حفظ تمامیت ارضی ایران فدا کردند بماند که خونشان پایمال شد و یک مشت اخوند با خون انها بقای حکومت خود رو تضمیین کردند اما نمیشود به هیچ وجح منکر کار بزرگ انها در نجات کشور شد هر ساله برای ارج نهادن( بخواندید شستشوی مغزی) برای این جانباختگان مراسم راهیان نور برگزار میشود مراسمی و اردوهایی با طعم مرگ ! نوجوانانی که باید به صورت مداوم در ادروهای اموزشی برای پیشبرد دانش و ویادگیری دروس حضور داشته باشند بالاجبار به سفرهای مذهبی همراه با تفکرات مسموم ایدولوژیک برده میشوند؟انهم سفرهای مذهبی به منا طق جنگی بازدید از مناطقی که هنوز مین روبی نشده و جادهایی که شما را مستقیم به جنت خیالی هدایت میکنند نوجوانانی که به این اردوهای برده میشوند در سنی قرار دارند که ذهن خامشان برای دیوو مذهب یه لقمه اماده است! و در صورت عدم اگاهی هر یک میتوانند در صورت خوش شانسی به یک حزب الله ای تبدیل شوند اگر ان اندک انسانیت خود را نیز فدای مذهب کنند به یک استشهادی تبدیل خواهند شد حضور گسترده سازمان تبلیغات اسلامی بسیج کتب اموزشهای دینی در مدارس گواه این سخن است مسموم کردن تفکرات خام یک نوجوان برای رسیدن به اهدافی بزرگتر اگر به تصاویر بسیجیان در خیابانها(اعتراضات88) نگاهی بیندازدید نوجوانانی را میبنید با ریش هایی که درست حسابی در نیامده! با باتومی بدست برای سرکوب مردم خود حکومت ... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise Mahshid Hasht arman2000 Nedas

دیدگاه ها