۱۲

دکلمه ی قدیمی ِ ”آتش شهوت“ با صدای داریوش اقبالی

gundeshapur.com – پدر آنشب اگرخوش خلوتی پیدا نمیکردی // تو ای مادر اگر آن شوخ چشمی ها نمیکردی // تو هم ای آتش شهوت شرر بر پا نمیکردی // کنون من هم ز دنیا بی نشان بودم // پدر آنشب جنایت کرده ای شاید نمی دانی // به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمیدانی از این بابت خیانت کرده ای شاید نمیدانی ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها