۸

علم غیب نداشتید، نائب امام زمان که داشتید!

payamebidari.blogspot.nl – "افکار و عقاید آقای احمدی نژاد به من نزدیک تر است" سخنی که خامنه ای در نماز جمعه گفتند و همه مخالفین احمدی نژاد را بی بصیرت خواندند، سخنی که بهانه سرکوب و کشتار مخالفین گردید، حال می گویند علم غیب نداشتیم که احمدی نژاد این طوری از آب در می آید یادشان رفته که خامنه ای را هزاران بار به امام زمان وصل نمودند که حکومتش را خدا امضاء نموده اما قادر به تشخیص خوب و بد احمدی نژاد نبود. فقط همین چیز دیگری نمی نویسم تنها به این حکایت که نمی دانم اصل داستان متعلق به کیست بسنده می کنم زیرا کلمات قادر به وقاحت این یغماگران نیست: روزی پدری تصمیم گرفت که پسرش را برای درس مطربی بفرستد ( با هزاران پوزش از اهل هنر و موسیقی) استاد پسرک را که دید به پدر گفت فرزندت خیلی خجالتی است به درد مطربی نمی خورد پدر چاره را پرسید استاد گفت همه اهل هنر ذاتاً دارای استعداد و دوستدار معاشرت با دیگرانند اما اگر می خواهی پسرت را با شیوه غیر متعارف مطرب کنی باید توسط کسی مفعول واقع شود تا خجالتش بریزد پدر گفته را عمل کرد پس از مدتی مجدداً نزد استاد آمدند. استاد پس از مشاهده پسر به پدر گفت کار از حد گذشته پسرت را بفرست آخوند شود. ادامه...
تصویری از Bidari
ارسال شده توسط Bidari ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Bidari Dahri 13 ariya7 arman2000 Mahshid sunrise Hasht

دیدگاه ها