۱۰

درختانی را از خواب بیرون می آورم

soundcloud.com – رختانی را از خواب بیرون می آورم | درختانی را در آگاهی کامل از روز | در چشمان تو گم می کنم | تو که با همه ی فقر و سفره بی نان | در کنارم نشسته ای | لبخند برلب داری | در چهار جهت اصلی | چهار گل رازقی کاشته ای | عطر رازقی ما را درخشان | مملو از قضاوتی زودگذر به شب می سپارد. شعر و صدای احمدرضا احمدی. 2:30 ادامه...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها