تسریع رشد و توسعه آذربایجان

trtir.com – مرکز تحقیقات استراتژیکی آذربایجان و بانک جهانی، روند اقتصادی و اجتماعی در آذربایجان را مورد بررسی قرار دادند. کارشناسان براین عقیده اند که قشر متوسط در آذربایجان در حال توسعه می باشند. اقتصاد آذربایجان تنها به درآمد حاصل از نفت و گاز طبیعی وابسته نمانده است. کشور دوست و برادر ترکیه در بخشهای کشاورزی، ترابری و صنایع نیز پیشرفت می کند. آذربایجان در ۱۰ سال اخیر، تولیدات بخش صنایع را ۳ برابر افزایش داده و میزان فقر و نداری را نیز از ٤۹ درصد به ۷ درصد کاهش داده است. بانک جهانی اعلام داشت، تحولات مذکور در آذربایجان را با تقدیر و تحسین دنبال می کند. ادامه...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۷ سال پیش در بخش اقتصاد
راي هاي داد شده : 13 ariya7 Urumiye sunrise arman2000 Nedas

دیدگاه ها