۹

استقرار یافتگان همیشه مسافر

radiokoocheh.com – انسان کوچنده‌ی پیش از آن غارنشین و بعد از آن یک‌جا نشین و بعدترها که به ما می‌رسد شهرنشین، زندگی را طوری به خود گرفته است که در نهایت خود را به چهارمیخ قطعیت وضعیت حضور کوبانده است. در این بستر اگر از سیالیت حضور و یا رضایت از تغییر مداوم سخن بگوییم، حقیقتی را از میانه پاک کرده‌ایم و به‌جای آن چیزی را نشانده‌ایم که از آن خبری نیست. خبر را می‌توان از سفت کردن پایه‌ی خانه‌های مستحکم گرفت و می‌توان به سفت کردن جای پا در هر مکانی توجه کرد. آدمی در خاک ریشه می‌دواند، رشد می‌کند، جوانه می‌زند، برگ می‌دهد، میوه می‌دهد و نمی‌تواند کنده شود و جای دیگری خود را بکارد چرا که آدمی در آرزوی تثبیت و ماندگاری است هرچقدر هم که بگوید در پی تغییر و تحول و ماندگاری است، در احوال او همین بس است که می‌پسندد خویش را به زمان آینده منتقل کند به‌وسیله‌ی ژنومی که به فرزند خود انتقال می‌دهد. ادامه...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri 13 ariya7 sunrise Mahshid Tux Hasht arman2000 Nedas

دیدگاه ها