۹

کورش ِ بزرگ در طول تاریخ به روایت ِ سمفونی

gundeshapur.com – سمفونی ٍ زیبایی که می شنوید، با الهام از زندگی کوروش بزرگ، شاه هخامنشی و ارائه کننده ی اولین منشور حقوق بشر می باشد. ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها