۷

فیلم شاهزاده رضا پهلوی در برنامه تلویزیون ملی فرانسه :شوک تمدن ها

youtube.com – فیلم شاهزاده رضا پهلوی در برنامه تلویزیون ملی فرانسه :شوک تمدن ها برنامه تلویزیون ملی فرانسه، شوک تمدن ها: شرکت گنندگان شاهزاده رضا پهلوی برنارد کوشنر: وزیر سابق امور خارجه فرانسه برنارد هورکارد: پژوهشگر و ایرانشناس مرکز تحقیقات ملی ایران برای دیدن برنامه تلویزیون ملی فرانسه شوک تمدن ها بر روی لینک زیر کلیک کنید: ایران و غرب مدت زمان برنامه: ۲۷ دقیقه ادامه...
تصویری از Nedas
ارسال شده توسط Nedas ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise arman2000 Nedas

دیدگاه ها