۷

مانتا خودروی دو زیست - دربا و زمین

otuban.com – این یک خودرو دو زیست الکتریکی میباشد که برای مسابقات طراحی ماشین ساخته شده و هر کدام از چرخ های عقب بطور جداگانه توسط یک موتور الکتریکی برای حرکت در آب و بر روی زمین چرخانده میشوند. ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 Otuban arman2000 Nedas

دیدگاه ها