۷

ترانه ی کردی و نایاب ِ ”آسمر آسمر“ با صدای ِ زنده یاد جلال همتی

gundeshapur.com – اجرای رادیو به سال ۱۳۴۴ ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise arman2000 Nedas

دیدگاه ها