۷

روز جهاني كورش بزرگ: روز ملي ايران

kouroshzaim.org – بانگ بر زدم، كورش برخيز و كشورت را ببين! او در سكوت اندوهگين خود فقط گريست. گفتم امروز روز جهاني توست، امروز را ما ايرانيان روز جهاني كورش و روز ملي ايران نام نهاده ايم و آن را همه ساله جشن مي گيريم. اين همه براي توست، هر چند چيزي از كشور تو باقي نمانده كه غرورانگيز باشد. او در سكوت اندوهگين خود فقط گريست. گفتم اين ويرانه ايران است. اين ميراث توست كه ما بازماندگان ناخلف تو به اين روز انداخته ايم. كورش فقط گريست. ما منشور مقدس تو را زير پا گذاشتيم، ما دروغ را در جامعه ايراني نهاديه كرده ايم، و كشورداري و مردمداري جهانپسند تو را به دور افكنديم، دوستي با همسايگان را و مدارا با دشمنان را كه تو به ما آموختي فراموش كرديم. گرگها و كفتارها و لاشخورها در پشت مرزها ما را نظاره مي كنند. كورش نگذاشت ادامه بدهم، و فقط گريست. گفتم مردم به تو نياز دارند، مردم آرزوي تو را مي كنند، مردم اميدي بجز تو ندارند؛ بر مي خيزي يا ما بايد تنها از آموزه هاي تو و روح تو كه در وجود ماست پيروي كنيم؟ كورش فقط گريست. ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise arman2000 Nedas

دیدگاه ها