۷

تو برای من در این هنگامه خاکستری تیره، روشنایی هستی کورش

tacharaa.wordpress.com – امروز ولی دوباره به یاد تو افتاده‌ایم. ولی از آن مهر و عشق هنوز به معنای واقعی خبری نیست. کسی را مقصر نمی‌دانم فقط نامش را می‌گذارم جبر تاریخ همین وقتی به یاد وسعت نگاه بی‌اندازه‌ات می‌افتم در قبول همه با تمام تفاوت‌ها به یاد امروز می‌افتم که یک سنی یک بهایی یک زرتشتی در انجام کوچک‌ترین فرائضش آزاد نیست. به یاد این می‌افتم که اولین بار که نام امام علی را در یک میدان اصلی در شهر گنبد به عنوان نام میدان دیدم احساس کردم در میدان شهر شوشم و مامورین آشور بانیپال با شلاق خدای خود را به مردمان تحمیل می‌کنند. کاش تو بودی. می‌دانم که احمقانه است ولی اگر بودی بحث‌های ما بر سر زبان و دین و نژاد برایت چقدر برایت مضحک بود. به تو احترام می‌گذارم و دوستت دارم. چون در زمانه‌ای برایت این چیز‌ها مهم نبود که برایش خون‌ها ریخته شد. تا سالهای بعد تا قرن‌های بعد تا همین امروز هنوز و هنوز ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : Dahri 13 ستاره ariya7 sunrise arman2000 Nedas

دیدگاه ها