۶

ردپای موسیقی و بزم در هنر ساسانی

raeeka.wordpress.com – یکی از وسایل موسیقی که در آثار دوره ی ساسانی به چشم می خورد «چنگ» است. به عنوان نمونه در نقش برجسته ی شکارگاه گراز در تاق بستان که در نمای زیر دیده می شود (با کلیک کردن روی عکس ها می توانید آنها را به صورت بزرگتر ببینید.)، ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri 13 سمک ستاره ariya7 sunrise

دیدگاه ها