۵

ماده ۳۰۱ (قانون کیفری ترکیه)

fa.wikipedia.org – ماده ۳۰۱- کسانی که به تحقیر ملت ترک، حکومت جمهوری ترکیه، سازمانها و ارگانهای حکومتی بپردازند محاکمه و مجازات می‌شوند ۱. شخصی که به صورت علنی به تحقیر ملت ترک، حکومت جمهوری ترکیه، مجلس ملی کبیر ترکیه، دولت جمهوری ترکیه و دستگاههای قضائی حکومت بپردازد به شش ماه تا یک سال حبس مجازات خواهد شد. ۲. فردی که به صورت علنی به تحقیر ارتش یا نیروی انتظامی حکومت دست بزند طبق تبصره یک مجازات خواهد شد. ۳. طرح دیدگاههایی که با هدف انتقاد مطرح می‌شود جرم تلقی نمی‌شود. ۴. طرح تحقیقات پیرامون این جرم منوط به اجازه وزارت دادگستری می‌باشدماده ۳۰۱ قانون کیفری ترکیه، ماده‌ای قانونی است که با تعریفش از «خیانت به هویت ترکی و جمهوری ترکیه» باعث دستگیری یا تعقیب قضایی بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران ترکیه شده‌است. این ماده، هرگونه زیر سئوال بردن هویت ترکی، تبار و موجودیت تاریخی ترک‌ها را از ترک‌های عثمانی گرفته تا دیگر اقوام ترک زبان را جرم می‌داند. با استناد به این قانون معمولی‌ترین انتقادها از عملکرد تبار ترک، حتی در گذشته‌های بسیار دور، توهین محسوب شود. این قانون دست سیستم قضایی را برای دستگیری بسیاری از روشنفکران و نویسندگان ترک را به اتهام خیانت به هویت ترکی به خوبی باز گذاشته‌است. در سال ۲۰۰۸ پس از فشارهای بین‌المللی این قانون کمی اصلاح گردید. هرچند بسیاری این اصلاحات را صوری و ناکافی می‌دانند ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri سمک ستاره ariya7 sunrise

دیدگاه ها