۲۸

تغییـر پـرچـم ایران به سبک ولایـت فقیه! / ( به همراه تصویر)

brabt.blogspot.com – واقعا زبان از این حد تحجر قاصر است،سی وچند سال پیش نماد زیبای شیروخورشید را برداشتند و علامت سیک های هندوستان را بر پرچم سه رنگ ایران نشاندند،وامروز پرچم سه رنگ را به انضمام الله اکبرهای بنایی به شمشیر دولبه ذوالفقار می آرایند. در حاشیه نیز سخنان رهبر گرانقدرشان محفل آرای این جرثومه است./ این تصویر بخشی از ویژه نامه ولایت فقیه توسط مجمع جهانی شیعه شناسی میباشد،که تحت اشراف انصاری بویر احمدی به چاپ میرسد ادامه...
تصویری از brabt
ارسال شده توسط brabt ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از Big Log

Big Log حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
آروم آروم پرچمه داره میشه شبیه پوستر فیلم هندی که روی ریکشاها می چسبونن... فکر کنم بزودی جا کم بیاد، پشتش هم یه چیزهایی بکشند و بنویسند و بچسبونند. به چوبش هم با پارچه های گل گلی دخیل ببندند که خیلی قشنگه و دل آدم وا میشه!
تصویری از brabt

brabt حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
فیلم هندی خیلی باحال بود.دمت گرم! البته با چوبش غیر از باز کردنِ دل کار دیگه ای هم میتونن بکنن! بـی تربـیت...