۴

نگهدارنده آیپد و آیفون برای خودرو

otuban.com – این وسیله نگهدارنده با قرار گرفتن در جای لیوانی ماشین امکان استفاده از آی پد و آی فون را به راننده و سرنشینان میدهد. ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban حدود ۷ سال پیش در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 Otuban

دیدگاه ها