۴

پرتاب و صدمه زدن عمدی به آیپد توسط کارکنان شرکت وال‌مارت

youtube.com – پرتاب و صدمه زدن عمدی به آیپد توسط کارکنان شرکت وال‌مارت ادامه...
تصویری از Nedas
ارسال شده توسط Nedas حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 Hamedtohidi Nedas

دیدگاه ها