۳

گفت و گوی تلویزیونی با علی اصغر رمضانپور ودکتر مهرداد خوانساری

negarehayerouz.blogspot.fr – گفت و گوی تلویزیونی با علی اصغر رمضانپور ودکتر مهرداد خوانساری در رابطه با قطع انلاین در چند روز گذشته که در تلوزیون تازه تاسیس "رها" رخ داده بود. همچنین دکتر مهرداد خوانساری در این مصاحبه به مشکلات و موانع موجود در راه اندازی یک تلوزیون انلاین اشاره نموده اند.دکتر خوانساری معتقد است شروع به کار دوباره این تلوزیون خاری بر چشمان دشمنانی هست که بی صبرانه منتظر شکست در راه اطلاع رسانی درست به مردم ایران است و کل پرسنل تلوزیون "رها" این مسئولیت را دارند که تلاش بیشتری نمایند که در این راه که اینده کاری این تلوزیون را تامین کنند با توجه به مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند در برابر مردم. دکتر خوانساری در جواب سئوال مجری برنامه در مورد اینده تلوزیون "رها" فرمودند؛ ادامه...
تصویری از barandaz.g
ارسال شده توسط barandaz.g حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 barandaz.g

دیدگاه ها