۱

گفتگوی مهرداد خوانساری با تلویزیون رها پیرامون مسائل مربوط به انتخابات آزاد و اوضاع منطقه‎

negarehayerouz.blogspot.fr – مصاحبه با دکتر مهرداد خوانساری، دبیر کل موج سبز، پیرامون انتخابات آزاد و تحولات منطقه ادامه...
تصویری از barandaz.g
ارسال شده توسط barandaz.g حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : barandaz.g

دیدگاه ها