۱

از این ساده تر نمیشه ساعت تنظیم کرد

otuban.com – همیشه در اول هر سال یعنی ساعت ۱۲ شب ۲۹ اسفند ساعت رسمی کشور یه ساعت به عقب و در اول مهر ماه هر سال مجدداً ساعت یک ساعت به جلو کشیده میشه و به این ترتیب با تغییر ساعت رسمی مردم مصرف انرژی رو کمتر مصرف می کنن و بیشتر از روشنایی و گرمای خورشید بهره می برند. ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban حدود ۷ سال پیش در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : Otuban

دیدگاه ها