۴

بهمن کشاورز خواستار برگزاری علنی دادگاه کهریزک شد

manoto1.com – بهمن کشاورز، وکیل دعاوی در ایران در یادداشتی که در شمارۀ امروز روزنامۀ بهار به چاپ رسانده خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پروندۀ جنایات کهریزک شده و گفته است که هیچیک از موارد اعلام شده در قانون اساسی و آیین دادرسی مانع از برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پروندۀ کهریزک نمی شوند.بهمن کشاورز تصریح کرده که به موجب اصل صد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شوند و حضور افراد در آنها بلامانع است مگر آن ‌که به تشخیص دادگاه علنی‌ بودن محاکمه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد."بهمن کشاورز افزوده است : "ماده صدوهشتادوهشت قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که محاکمات علنی است" مگر در مواردی که علنی بودن دادگاه بر خلاف اخلاق حسنه، امنیت عمومی یا احساسات مذهبی باشد.وکیل دعاوی در ایران سپس افزوده است : "درباره موضوع کهریزک تا آنجا که می‌دانیم آنچه مطرح است بحث شکنجه، ضرب و جرح و احیاناً قتل است و احتمالا خروج از حدود اختیارات قانونی و مواردی از این قبیل."به همین خاطر بهمن کشاورز افزوده است : مطلبی که برخلاف عفت عمومی باشد یا اخلاق حسنه را جریحه‌دار کند در این محاکمه وجود نخواهد داشت و آنجا که در قوانین بحث اخلاق حسنه و اقدامات برخلاف آن مطرح می‌شود نوعاً منظور مسائلی است که به امور اخلاقی و جنسی مربوط می‌شود، لذا صرف بداخلاقی‌ها و حرکات خشن لزوما از دیدگاه قانونگذار آنجا که بحث علنی‌بودن یا نبودن دادگاه مطرح است، خلاف اخلاق حسنه محسوب نمی‌شود. ادامه...

تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave حدود ۶ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 Mahshid Bluewave Tux

دیدگاه ها