۶

مقدمات زبان C

behpardazan.com – زبان C در سال 1972 توسط دنيس ريچي طراحي شد. اين زبان تكامل يافته زبان BCPL مي‌باشد كه طراح آن مارتين ريچاردز است. زبان BCPL از زبان B كه طراح آن كن‌تامپسون مي‌باشد، نتيجه شده است. علت نامگذاري C اين است كه بعد از B طراحي شد. كساني كه تا حدودي با زبانهاي برنامه‌سازي آشنايي دارند، مي‌دانند كه زبان ديگري به نام زبان C++ وجود دارد و آن از C ناشي شده است. C++ علاوه بر ويژگيهاي جديدي دارد كه در C موجود نيست. در كتاب حاضر، زبان برنامه‌نويسي C مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين فصل، بعضي از عناصر زبان C را مورد بحث قرار مي‌دهيم. ادامه...

دانلود مقدمات زبان C
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : Jinus Ataa Palermo Mahshid Bluewave Tux

دیدگاه ها