۵

پارادوکس

artahermes5.wordpress.com – پارادوکس یعنی این که برای مبارزه با دین یا خرافات باید دانش و منطق را کنار گذاشت و خرافه‌ای جدید و قابل فهم عوام پدید آورد! ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Ataa ariya7 Bluewave Tux Hasht

دیدگاه ها