۵

نیل مک گرگور:

facebook.com – «امپراطوری پارس رویای خاورمیانه واحد را تحقق بخشید. واحدی یکتا که در آن مردم با ادیان مختلف می توانستد در کنار یکدیگر زندگی کنند» Neil MacGregor: "The Persian Empire left a dream of the Middle East as a unit, and a unit where people of different faiths could live together.” http://www.ted.com/speakers/neil_macgregor.html رابرت نیل مک گرگور،مورخ هنر بریتانیا و مدیر موزه است. او سردبیر مجله برلینگتون از سال 1981 تا سال 1987، مدیر گالری ملی، لندن، از سال 1987 تا 2002 بود، و مدیر موزه بریتانیا در سال 2002 منصوب شد از او سه مجموعه تلویزیونی در مورد هنر و رادیو بی بی سی 4 مجموعه تاریخ جهان در 100 اشیاء، که در سال 2010 پخش شد و بعد از آن یک کتاب پرفروش شد ارائه شده است ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : ariya7 Mahshid Bluewave Tux Hasht

دیدگاه ها