۶

۶ ورزش چشمی برای کاربران رایانه

salamatnews.com – امروزه میلیون ها نفر دچار خستگی مفرط چشم بر اثر استفاده از رایانه می شوند. خستگی چشم نه تنها باعث افت کار و افزایش اشتباهات فرد می شود بلکه در مواردی سردرد را نیز به همراه دارد. از آن جا که کنار گذاشتن رایانه ناممکن است انجام ورزش های چشمی مفیدی توصیه می شود تا این فشار کاهش یابد. ادامه...
تصویری از Tux
ارسال شده توسط Tux ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ورزش
راي هاي داد شده : Ataa Blue ariya7 Palermo Mahshid Tux

دیدگاه ها