۲۴

ای میر حسین مسلمان;میان ماه تو تا ماه گردون،هیچ تفاوتی وجود ندارد! (سیروس پارسا)

fozoolemahaleh.com – میرحسین موسوی گفت: « دروغ ها و تهمت ها نشان داد که اسلام آقایان چگونه اسلامی است. » جناب موسوی گرامی، اسلام آقایان چگونه اسلامی است؟. اسلام آقای شما، محمد ابن عبدالله چگونه اسلامی بود؟. چرا اینقدر به خودت و تمام سبز ها و همه ی کسانی که ذرّه ای به تو اعتماد و حتّی اعتقاد پیدا کرده اند، فشار می آوری تا ثابت کنی که: میان ماه من تا ماه گردون – تفاوت از زمین تا آسمان است؟. چه تفاوتی بین اسلام سید علی خامنه ای، با اسلام علی ابن ابوطالب وجود دارد؟. چه بسا که خامنه ای با این همه جنایت و خونریزی و شکنجه گری، صد ها و بلکه هزار ها بار، اسلامی نرم تر و انسانی تری را نسبت به اسلام محمّد تازی، عرضه می کند. ادامه...
تصویری از Cyrus Parsa
ارسال شده توسط Cyrus Parsa ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از 13

13 حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
قرار دادن نام سایت یا نویسنده در تیتر مجاز نیست؛ تصحیح بفرمایید از بیان نظر شخصی در تیتر و عنوان خودداری کنید خلاصه مناسبی برای آن بنویسید از بیان کلماتی مثل «حتما ببینید»، «خبر فوری»، «خبر روز»، «جدید»، «رای مثبت دهید»، «داغ کنید» و موارد مشابه در عنوان و گذاشتن نام دامین ها یا نام نوینسده مطلب در تیتر اجتناب کنید.