۲۱

حكم جنايتكارانه قطع دست در مشهد

newsagency-ina.com – آژانس ايران خبـــــــــــــر: به گزارش روزنامه خراسان, پس از اجراي ۲ حکم قطع دست در مشهد، هم اکنون نيز راي دادگاه درباره قطع دست ۲ سارق ديگر قطعي شده است که پس از طي مراحل قانوني به زودي اجرا مي شود. دادستان عمومي و انقلاب مشهد با بيان اين مطلب گفت: به دنبال صدور ۲ حکم قطع دست سارقان در مشهد، پرونده يکي از آنان در کميسيون عفو نيز مطرح شد اما کميسيون با عفو وي مخالفت کرد و اين راي به زودي اجرا خواهد شد. قاضي محمود ذوقي شوکت آباد اضافه کرد: حکم قطع دست سارق ديگر نيز به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده و حکم دادگاه قطعي شده است که اين حکم نيز پس از طي مراحل قانوني و در صورت مخالفت کميسيون عفو اجرا مي شود. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها