۵

فاحشه ی سیاسی!

5char.blogspot.com – میتوان در ایران تعریف های بسیاری در مورد واژه فاحشه سیاسی در نظر گرفت و افراد زیادی را فواحش سیاسی نام برد کشور ما در این مورد رتبه نخست را در جهان داراست! اما بهترین تعریفی که به امروز ما میخورد این است... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 Ataa Bluewave Mahshid ساناز

دیدگاه ها