۵

میان مردم کوچه و بازار خودت را پیدا کن!

degaresh.com – مردم کوچه و بازار یا مردمی که بطور اتفاقی با آنها برخورد می کنیم، برای نوازش منابع قابل اعتمادی نیستند و به همین دلیل ما با مردم رابطه برقرار می کنیم. نسبت روابط با نوازش، مثل نسبت انبار گندم است به نان، یعنی یک ذخیره تضمین شده. اهمیت فرد، معمولا به مجموع روابطش با دیگران بستگی دارد. اگر می خواهید بدانید چه کسی هستید، میزان روابط خود را در نظر بگیرید. تهیه فهرستی از نقش هایی که دارید، مفید است.یک زن می تواندهمسر،مادر،فرزند،خاله یا عمه یا هردو، خواهر، تبعه یک کشور، معلم، دوست، همسایه، دانشجو، ورزشکار، سرمایه گذار، فیلسوف، عضو انجمن خیریه یا مهندس راه و ساختمان باشد. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 13 Bluewave ساناز Ataa

دیدگاه ها