۵

اجرای زنده ترانه شور بهاران توسط داریوش در کنسرتِ فرانکفورت۱۹۹۲

gundeshapur.com – خدایا روزگار بهتری ده، اگر نداری در بساطت، ترحم کن بما اسکندری ده! ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : ariya7 13 Mahshid Ataa ساناز

دیدگاه ها