۳

سی ماه زندان برای انداختن پوینتر لیزری به سمت جت خصوصی و هلی‌کوپتر پلیس

jadi.net – یک قاضی کالیفرنیایی پیام قرص و محکمی فرستاده برای هر کسی که فکر می کرده انداختن لیزر پوینتری به سمت هلی‌کوپترها و هواپیماها کار بانمکی است و تاکیدی داشته بر مطلب قبلی من در این مورد. این قاضی روز دوشنبه یک مرد ۱۹ ساله رو به جرم نشونه رفتن یک لیزر کوچیک دستی به سمت یک هواپیما و بعد یک هلی‌کوپتر پلیس به سی ماه زندان محکوم کرده. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 13 Ataa

دیدگاه ها