۲

آیا واقعاً پول خوشبختی می آورد؟

elmology.ir – این سوال یکی از سوالاتی است که همیشه انسان را با چالش های مختلفی روبه رو ساخته و می توان گفت تا حد زیادی گیج کننده است. هرچه جلوتر می رویم، نسل های جدید اینگونه تصور می کنند که پول خوشبختی آور است اما اگر هرچه به گذشته بازگردیم این باور کم رنگ تر می شود. حالا واقعاً پول انسان را خوشبخت تر می کند؟اگر در بازه زمانی کوتاه مدت به این مسئله نگاه کنیم، جواب این سوال “بله” خواهد بود. هرگونه دستاورد اقتصادی قابل توجه می تواند باعث خوشحالی و شادی موقت شود. اما آیا این احساس تداوم خواهد داشت؟ آیا بعد از این احساس خوشحالی، هیچگونه احساس ناراحتی و نارضایتی بوجود نخواهد آمد ؟ ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 Ataa

دیدگاه ها