۱

بينوكيو و نقی مكار

facebook.com – روزى امام نقى(ع) به دعوت نأقون براى به دست آوردن وليعهدى او به بلاد ایران آمد و در خیابان جوانى ايرانى را ديد؛ جلو رفت و از او سؤال كرد: اى جوان! مى دانى كوروش كيست؟ جوان هاج وواج مثل نعلبندى كه به خرش نگاه مى كرد به امام نگاه كرد! بعد نقى فرمود: خوب بابك خرمدين را مى شناسی يا يعقوب ليث را؟ جوان باز هاج و واج به نقى نگاه كرد! نقى باز سؤال كرد: حالا بگو اسم غلام على آب طالبى چيست؟ جوان فورا جواب داد: قنبر! سپس امام به جوان گفت: خوب حالا دولا شو ببينم جوان! تا جوان دولا شد، نقى بر پشت او سوار شد و تا امروز هنوز سوار است. كتاب بينوكيو و نقی مكار ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۷ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7

دیدگاه ها