۱

بیست سال حقارت، سی سال بی تدبیری و سی سال لجاجت | بنی صدر هشتاد ساله شد!

neoeblis.blogspot.com – چرخ تاریخ او را زیر گرفت و با همان قلمی که - به ظلم- بر ریاست اش تایید گذارده بود بر خلع اش صحه گذاشت و در به در دیار فرنگ گشت. بی تدبیری و قدرت طلبی در رگ هایش زوزه می کشید به در ودیوار می‌زد تا از این کابوس نجات یابد به رجوی خائن پیوست و ننگی خانوادگی بر شاهکارهایش افزود ولی در برابر جادوگر جماران جادویش کارگر نبود. انقلاب اسلامی را با خود به هجرت برد و خرابی‌هایش را برای ایران به یادگار رها کرد. سی سال آخر را به لجالت و سماجت گذرانده تا بر حق بودن جنایاتش اصرار ورزد و مردم به جان آمده از ظلم آخوندی را نادان و ضد انقلاب بخواند. هر کس که خواهان براندازی حکومت معبودش باشد اجیر بیگانه نامد و گرسنگان حاصل از اقتصاد توحیدی اش را گماشته گان امپریالیسم خواند. ایران را امثال این فسیل مغزان به آستانه ی ویرانی کشانده . فسیلان لجوجی که تا کنون نیز بر حماقت خود اصرار دارند مبادا که با روشنگری و تغییر وضعیت خیانت ها و جنایات شان نمایان شده و بیش از پیش شرمنده ی تاریخ گردند. برای آقای بنی صدر- اولین رییس دولت جمهوری ننگین خمینی ورییس جمهور مادام العمر خود خوانده - آرزوی طول عمر می کنیم تا روزی که سرنگونی رژیم خود ساخته را ببیند . دور نباد چنان روزی. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۶ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : ariya7

دیدگاه ها