۲

موبایل لمسی فیلیپس را دور مچ دستتان بتابانید

otuban.com – فیلیپس تلفن مفهومی را ارئه کرده است که قابلیت تبدیل شدن به یک دستبند دیجیتال را دارد. ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban حدود ۷ سال پیش در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : ariya7 Otuban

دیدگاه ها