۱

حق انتخاب پادشاهی پارلمانی، حقی غیر قابل سلب

parsdailynews.org – برخلاف تبلیغات وسیعی که سال ها در ایران ادامه داشته مطالعه تاریخ به خصوص تاریخ اروپا نشان می دهد نظام های پادشاهی نه تنها به معنای حکومت استبدادی نبوده و نیست بلکه پیشگام دموکراسی و اعلامیه حقوق همین حکومت های پادشاهی بوده اند. پادشاهی پارلمانی یک نظام سیاسی است که از نظر محتوایی فرقی با جمهوری ندارد، از نظر شکل پادشاه نمادی از وحدت ملی سرزمینی است که ضمن رعایت تنوع و تکثر ها می تواند نهادی برای یگانگی ملی و جلوگیری از واگرایی ها باشد، پادشاه در اندیشه ایرانشهری رمزی از وحدت در تنوع اقوام ملت به شمار می آمد، پادشاهی یک «نهاد» است و نه «فرد» آنچه در پادشاهی پارلمانی اهمیت درجه اول دارد حکومت پارلمان و نهاد پادشاهی است، در غیاب نهاد پادشاهی امکان حرکت کشور به طرف واگرایی و اندیشه های جدا سری وجود خواهد داشت. نظام سیاسی و تشکیل آن یکی از پی.. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7

دیدگاه ها