۱

نگاه سیاسی روز،تلوزیون رها

negarehayerouz.blogspot.fr – تلوزیون رها در برنامه نگاه سیاسی روز که برنامه ای است در شرح امیدی به اینده ای بهتر برای ایرانیان. در این برنامه اشاره ای دارد در مورد انتخابات و پرسشهای مشترکی برای گزینش گران شورای نگهبان و همچنین مردمی که میخواهند رای دهند. ادامه...
تصویری از barandaz.g
ارسال شده توسط barandaz.g حدود ۶ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : barandaz.g

دیدگاه ها