۱

تلوزیون رها درنگاه سیاسی روز، مهدی طائب و تفسیر واژه حماسه

negarehayerouz.blogspot.fr – تلوزیون رها در برنامه نگاه سیاسی روز که برنامه ای است در شرح امیدی به اینده ای بهتر برای ایرانیان.در این برنامه اشاره دارد به گفته های مهدی طائب. مهدی طائب رییس قرار گاه عمار در تفسیر واژه حماسه برابر با انچه مد نظر علی خامنه ای گفته است؛ حماسه یعنی استفاده از استعدادها خارج از قوانین تعیین شده! او با صراحت خبر از غیر قانونی بودن این گونه حماسه سازیها میدهد.این امر نشان دهنده این است که در انتخابات های گذشته حماسه سازی همواره ساخته و پرداخته حماسه سازان ،نهادهای امنیتی و غیر قانوی بوده که با تبلیغات وسیع و عناوین مختلف به خورد ملت و جامعه بین المللی داده میشد. ادامه...
تصویری از barandaz.g
ارسال شده توسط barandaz.g حدود ۶ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : barandaz.g

دیدگاه ها