۱

شاهین نجفی - با ما .. اختاپوس

یه چیزایی میگم که دل می خواد/ مث تو رو خوابوندیم زیاد / یه گله با این شعر میرین به باد / پس با ما بد نباش اوسِتاد / یه شب نئشه مئشه منو دکتر سروش/ گنجی چت ،قاطی خورد، بالا آورد روش من و کدیورم ریز سه تا خط رفتیم و / بهنود بالا رفت به سلامتی گوگوش یکی بود مزه می خورد و مزه می پروند / نخورده چک پری کردم سر و روشو مهاجرانی ریز نقش تل و می اومد و / سازگاراهم داد می زد علف من کوش مخملبافم تو دبلیو سیو کسی ندید /دیدیم پسر کوچیکه ی سروش، دباغ رسید ننشسته دیدم که یهو دس تو جیب کرد / عبدی گفت جا تیزی دیالوگ کن مرد تاپاله خیر سرت مثلا درس خوندی /جنتی بیشتر از تو می فهمه کمبی آقا چالنگی ملس تو حال خودش بود/ ابهتش لامصب میگیره آدمو حالا من و مجید و شهریار دس به کاریم / ریز تو قلیون سروش وید میزاریم کشید یه پک دو پک سه پک رفت هوا/ گفت کجا بودم گفتم سر اسپینوزا بعد دو خط رو مولوی و حافظ اسکی کرد / یه پک دیگه زد رو هابر ماس چت کرد گفتم دکی بیخی تو رو جون مولا / یه دهن واسه ما بیا از بانو حمیرا آخ خوند واسه ما از خاطرات شمالو/ آخ گف واسه ما از شاه و عشق و حال و تازه می خواست از انقلاب بکنه یادی / دیدیم در زدن کی اومد؟ شیرین عبادی نوبل به دست تو کار حقوق حشر و /یه دس دیگه تو دس مجتبی واحدی دکی نوریزاده غرق چت و چش دوخته/ قربونش بشم تپل پدر سوخته گفتم دکی دولکی تو دس و بال ِ،مام بیایم /گفت یه لحظه بمون من ا این بیشتر می خوام گفتم احمد از تو اتاق صدا مدا میادا/ حاجی سوتی نده خاله حقیقت جوئه دادا کف کردم رفتم ببینم از دور / دیدم با علی افشاری تو بحث ناجور گفتم صلوات بفرستیم و بخندیم/از من و شما آبی گرم نمیشه هیچ جور یه چیزایی میگم که دل می خواد با ما /مث تو رو خوابوندیم زیاد با ما یه گله با این شعر میرین به باد با ما / پس با ما بد نباش اوسِتاد با ما یه چیزایی میگم که دل می خواد با ما / مث تو رو خوابوندیم زیاد با ما یه گله با این شعر میرین به باد با ما / پس با ما بد نباش اوسِتاد با ما
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۷ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : ariya7

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۷ سال پيش گفت:

۰